fbpx

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen HairOLicious en de klant.
1.2 HairOLicious heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2. Prijzen en aanbiedingen artikelen
2.1 Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.Bestellingen boven een bedrag van €100 of meer worden kosteloos verstuurd.
2.2 HairOLicious is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3. Betaling

3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethode die worden aangeboden op de website of via de betaallink die u toegezonden worden wanneer er een bestelling geplaatst wordt.
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3  Plaats u een bestelling rechtstreeks bij ons, dan dient u de factuur binnen 8 dagen betaald te worden. 


4. Verzendkosten
4.1 De kosten voor een pakket bedragen €8,95. Is het bedrag boven de €100 dan zullen de kosten €6,95 bedragen. (Boven de €1000 of meer betalen wij de verzendkosten)
4.2 Bij ruilen/ retourneren* zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant. Het risico van het zoekraken of beschadigen van het pakket ligt dan ook bij de klant. Wij adviseren dan ook om dit verzekerd te retourneren.

5. Levering
5.1 HairOLicious besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan DHL
Bestellingen worden via DHL verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 HairOLicious streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling, te versturen, indien op voorraad.
5.3 HairOLicious heeft een leveringstermijn van 150 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden m.u.v custom made haarstukken hierbij kan de koop nooit ontbonden worden.
5.4 HairOLicious is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6. Zichtzending
6.1 Indien de koper verzoekt om een zichtzending kan HairOlicous zonder opgaaf van reden deze zichtzending weigeren.
6.2 Een zichtzending heeft altijd betrekking op de duur van maximaal 7 werkdagen, binnen welke termijn de ondernemer het product dient te retourneren. Indien de ondernemer de zichtzending wenst te retourneren, dient het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat, aangehecht kaartje en verpakking aan HairOlicious te retourneren. 
6.3 Gedurende de zichtdagen zal de ondernemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product en de verpakking zorgvuldig uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te houden.
6.4 Indien de ondernemer gebruik maakt van zijn recht de zichtzending te retourneren, komen de kosten van de terugzending voor zijn kosten. 
6.5 Indien de ondernemer een bedrag betaald heeft, zal HairOlicious dit bedrag zou spoedig mogelijk terugbetalen. Uiterlijk binnen 30 dagen.
6.6 Indien de ondernemer de zichtzending na 7 werkdagen niet geretourneerd heeft, dient de factuur binnen 8 dagen betaald te worden. 

7. Uitsluiting retourrecht zichtzending
7.1 Het retourrecht voor een zichtzending worden uitgesloten voor producten:
a. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
b. Welke door de ondernemer zijn veranderd/ aangepast. 

8. Annuleren
8.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail.
8.2 Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

9. Ruilen en Retourneren*
9.1 U wordt vriendelijk verzocht om bij aflevering te controleren of de producten aan de bestelling overeenkomen. Indien dit niet het geval is, dient u HairOLicious daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 werkdagen na de aflevering per email op de hoogte te stellen.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HairOLicious de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.              
9.3 Een retourzending wordt uitsluitend aanvaard binnen 7 dagen indien onze toestemming daarvoor gegeven is en de verpakking van het product onbeschadigd is, in de originele fabrieksverpakking en met aangehecht label zit en geen gebruikerssporen vertoont waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen en het pakket altijd traceerbaar is met een track en trace code.
9.4 Het retourneren van een bestelling is geheel op eigen risico van de klant. Wij raden daarom aan het pakket verzekerd te retourneren. De kosten van het retourneren zijn voor de klant.
9.5 Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn heroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft terug gezonden, is de koop een feit.
9.6 Ieder haarstuk van HairOlicious is voorzien van een label. Zodra dit label wordt verwijderd is de koop een feit.
9.7 Producten die door de klant  gedragen zijn (m.u.v. passen) ,chemisch behandeld, geknipt, bewerkt, gestyled of gekruld zijn nemen wij niet retour. Mocht  één van genoemde punten wel gedaan zijn is de koop een feit.
9.8 Producten die speciaal voor u besteld of gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd worden en zijn verplicht om voldaan te worden aan de ondernemer.

10. Garantie en Aansprakelijkheid
10.1 HairOLicious garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
10.2 Fabricage fouten dienen binnen 3 maanden gemeld te worden. En zullen door onze fabrikant beoordeeld worden.
10.3 Slijtage valt niet onder fabricage fouten.
10.4 Retouren worden uitsluitend in behandeling met een ingevuld retour formulier. Deze is te downloaden op de website www.hairolicious.nl.

11. Privacy

11.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van HairOLicious.
11.2 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
11.3 Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

12. Copyright beeld- en tekstmateriaal

12.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.
12.2 Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

HairOlicious
Rijksstraatweg 208a
7395 MG Teuge
Tel.nr. : 055 5222413
E-mail : info@hairolicious.nl

Openingstijden: (uitsluitend op afspraak)
Dinsdag          : 17.00 – 20.00 uur
Woensdag      : 17.00 – 20.00 uur
Donderdag     : 17.00 – 20.00 uur
Vrijdag            : 17.00 – 20.00 uur
Zaterdag         : 17.00 – 20.00 uur

Overige dagen en tijden in overleg bespreekbaar

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze
nieuwsbrief

Gecertificeerd door:

Design en realisatie: UE Designs